Om oss

Lena De Bono
Lena De Bono
 

Mina kunder har skapat mitt företag. Nöjda kunder har rekommenderat LeDeB till vänner och företag. Utan nöjda kunder hade LeDeB inte vuxit och utvecklats. Jag startade enskild städfirma på egen hand år 2003. Städfirman växte snabbt och år 2008 ombildades bolaget till LeDeB AB.

I dag är vi ett 60 tal anställda och vi växer mer än jag någonsin vågat hoppas på. Vi finns i Helsingborg, men ryktet om vår service sträcker sig allt längre och vi har nu uppdrag spridda på många platser i Nordvästra Skåne. Företaget är i ständig utveckling och har ett brett register med både företags-, kommunala- och privata kunder.

LeDeB är / har / gör:

 • Avtal med Fastighetsanställdas förbund och är medlem i Almega och Svenskt Näringsliv.
 • Vi har kompetent personal som utbildar i INSTA 800
 • Utbildar internt om belastningsergonomi, kemiska hälsorisker, dosering, golvytor. Framförallt i förebyggande syfte.
 • Har skyddsombud och gör löpande skyddsronder med checklistor
 • Vi arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete och med kompetensutveckling.
 • Vi ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
 • Vi gör riskbedömningar med handlingsplaner av alla städobjekt
 • Våra arbetsledare och lokalvårdare har tystnadsplikt
 • Har INSTA 800 certifikat, LeDeB första företag i Sverige
 • Har ISO 14001 certifierat
 • Har OHSAS 18001 certifierat
 • Har ISO 9001 certifierat
 • UC högsta rating 5


Våra kännetecken

 • Att vara flexibla och snabba vid nya/förändrade krav och behov/uppdrag
 • Hög servicegrad. Snabb vikarietäckning. Alltid tillgängliga
 • Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig
 • Vi arbetar ständigt med att begränsa vår miljöpåverkan
 • Att vi utför våra tjänster i rätt tid, på rätt sätt och enligt överenskomna villkor
 • En kompetent och engagerad personal med kvalitetstänkande i hela företaget
 • Vi har ett eget anpassat internutbildningsprogram
 • Bra arbetsmiljö och arbetsförhållande
 • God kundvård, kontroller, reklamationer