Kvalite

 

Kvalitetspolicy

LeDeBs verksamhet ska bedrivas enligt för vår verksamhet tillämpliga krav. Våra kunders krav och förväntningar skall tillgodoses.

Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsidén och de långsiktiga strategierna.

Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för företagets personal i det dagliga arbetet och därigenom bidra till ökad effektivitet.

Ett viktigt syfte med ledningssystemet är att utgöra grund för ständiga förbättringar. För att kunna påvisa sådana förbättringar har mätbara kvalitetsmål uppställts.

Förmågan att motsvara kundens krav och förväntningar samt mäta kundens tillfredsställelse följs bland annat upp genom kundenkäter.

 

INSTA 800 (SS 627801:2012)

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av utfört städkvalitet, där städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare som arbetar med standarden är certifierade till nivå 3 och 4.
På detta sätt vill vi garantera dig som kund en konstant hög kvalitetsnivå.

För att säkerställa god städkvalitet Ledeb använder sig av ett rengöringssystem "Data Know How" för att utföra kvalitetskontroller. Rengöringssystemet väljer kontrollerna slumpmässigt. Utförda kontroller dokumenteras och sparas i rengöringssystemet.

Certifikat INSTA 800 LeDeB - Första INSTA 800 certifierade företaget i Sverige.

ISO 9001:2008 certifikat