Utbildningar

 

Lokalvårdsutbildning SRY

 

Professionellt utförd städservice kräver goda kunskaper inom såväl städteknik som att kunna ge service till kunden.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar inom städyrket och som vill skaffa sig baskunskaperna inom professionell städservice.

Mål & Syfte

 • Ökade kunskaper inom städteknik
 • Högre yrkesstolthet
 • Förståelse för arbetsmiljöns betydelse för hälsan och kroppen
 • Kvalitetstänkande utifrån ett företagsperspektiv

Kursinnehåll

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Gruppen och psykosocial arbetsmiljö
 • Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö
 • Städningens grunder
 • Redskap och maskiner
 • Kemiska produkter
 • Städmetoder
 • Golv- och inredningsmaterial

Information om SRY-prov

Då SRY-provet genomförs på datorer krävs grundläggande datakunskaper. Testresultatet inklusive elevomdömen skickas till OCN/Almega för bedömning av elevens presentation samt elevens resultat.
Kontakta: tel: 042-22 99 88, 0739-745856 eller e-post: info@ledeb.se

 

 

INSTA 800 SS 62 78 01:2012

 

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer.

Kursinnehåll

 • Vad är INSTA 800
 • Hur används standarden
 • Tillåtna avvikelser
 • Genomgång av kvalitetsnivåer
 • Genomgång av kvalitetsprofiler
 • Hur går en kontroll till
 • AQL
 • Praktisk kontroll
 • Sammanfattning och diplomering LeDeB ansvarar för utbildningsmaterial och dokumentation Certifierad utbildare i kunskapsnivå 3 och 4.
 • Kurslängd: 1 heldag
 • Kontakta: tel: 042-22 99 88 eller e-post: info@ledeb.se