Städfirma LEDEB AB
HEM
LEDEB AB

Kundinformation och formalitet

Kundinformation innefattar viktig information om hur vi gör avtal eller vad som finns med på fakturan.

Detta framför vi för att säkerställa transparens och en god förstakontakt. Vi framför även vår policy gällande informationssäkerhet.

Kundinformation

Betalningsvillkor och Allmänna villkor

Kundinformation framför vi för största möjliga transparens. Våra betalningsvillkor är flexibla och kan skilja sig åt beroende på kund. Detta gäller även våra allmänna villkor. Privata kunder sluter vi avtal och villkor med genom en dialog med parterna inblandade. Detta sköts oftast genom vår kundportal. Vanligtvis har vi 14 dagars betalningsvillkor som standard. Företagskunder sluter vi avtal och villkor med genom kommunikation i vår kundportal. Avtalet bestäms utifrån ert företags behov och era policys i sammanslagning med våra. Generellt har vi 30 dagars betalningsvillkor som standard. Offentliga kunder sluter vi avtal och villkor med kommunikation i era intranät eller era kommunikationskanaler. Detta för att säkerställa er standard för informationssäkerhet. Avtalet bestäms utifrån avtal och policys utefter den verksamhet ni bedriver och kan se annorlunda ut gällande sekretess och dylikt.

På fakturan

LEDEB fakturerar en gång i månaden till sina kunder enligt avtal eller överenskommelse.

För att vi ska kunna identifiera fakturor och betala inom avtalad tid krävs det att fakturan är adresserad rätt och märkt med:

LEDEB referens (för och efternamn)

Dessa uppgifter, liksom fakturaadress, ska uppges av LEDEB’s representant vid beställningstillfället.

Fakturor som är ofullständiga eller inte uppfyller våra önskemål kommer att återsändas till er. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick.

Pappersfaktura

Fakturaadress:
LEDEB AB 
Höjdrodergatan 34
212 39 Malmö

Att hantera en faktura kostar stora belopp för både leverantör och köpare. För att sänka våra gemensamma kostnader ber vi er att i möjligaste mån, sända en samlingsfaktura per månad.

Elektronisk faktura

Skicka PDF fakturor till faktura@ledeb.se

Informationssäkerhet

Det är viktigt för oss att hantera personuppgifter och användarinformation i enlighet med GDPR.

Återigen för att säkerställa transparens delar vi med oss av nedladdningsbara filer så att ni kan spara och se våra villkor. Läs mer om vår hantering och behandling av viktig information.

Informationssäkerhet