Städfirma LEDEB AB
HEM
LEDEB AB

Vår Metodologi

Metodologi är läran om metoder och för oss följs det av ledstjärnor som guidar oss i vårt sätt att vara och arbeta.

Vi vill vara transparenta angående vårt tillvägagångssätt. Vi tror att det skapar trygghet lägger grunden för goda relationer.

Kunden, medarbetaren, teknik och utbildning är centrala för kvaliteten i vårt arbete. Vi vill delge vad detta innebär för oss.

Ledstjärnor

Arbetsmetod

Kundkontraktet

Det finns få företag på marknaden som inte hade sagt att kunden står i centrum.

Men för oss är det väldigt sant eftersom centrumet för vårt arbete är i ert hem, på ert kontor eller under ert event. Därför är kundkontraktet och vår kommunikation vår främsta ledstjärna för vår utveckling.

Tekniskförmåga

Fingerfärdighet, noggrannhet, och teknologi.

Dessa begrepp cirkulerar ständigt som ämnen i vårt utvecklingsarbete. För oss är det på största allvar att använda rätta medel för att vara god för miljön och säkerställa renlighet med bästa kvalitet och uthållighet.

Utbildning

I drivkraften av vårt arbete och ledarskap står utbildning i centrum.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska erfara industrins senaste kunskaper. Vi vill att alla våra medarbetare ska få möjligheten att erhålla meriterande utbildning och att vi alla på vårt företag står varandra nära i kunskap och värde.

Medarbetaren

Alla jobb är lika viktiga hos oss.

Därför ser vi till att säkerställa att våra medarbetare är friska, starka och har utrymme för engagemang. Våra kritiska framgångsfaktorer är närhet, ledarskap, affärsmannaskap och arbetsmiljö. Detta uppnår inte få på vårt företag utan genomsyrar allt och alla hos LEDEB. Det ska vara tryggt, roligt och meriterande att jobba med oss.

Mer om vårt arbete

Goda relationer till våra kunder och våra medarbetare är inte bara av intresse för att bedriva värdefullt företagande. Utan det leder till arbete som utmärks av kvalitet och positivitet.

Relationer

Kvalitetssäkring är den trygghet vi vill kommunicera till våra medarbetare och våra kunder. Det ska inte vara tomma ord utan ska underbyggas av belägg.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa goda relationer och ett säkert affärsmannaskap erhåller vi transparens. Viktiga policys, villkor och information finns tillgängligt för alla.

Kundinformation