Städfirma LEDEB AB
HEM
LEDEB AB

Träffa medarbetarna

Relationer är viktiga att värna om

Ett företag är bara en idé om det inte vore för människorna bakom.

Livskraften i vår organisation drivs av en jämställdhet hos varje medarbetare, från topp till tå. Därför anser vi det extra viktigt att belysa några få som utmärker sig.

Personer bakom

VD

Jonus Sefoski har över 20 års erfarenhet inom branschen för facilitetservice.

Hans resa började från golvet i närkontakt med det grundläggande arbetet och med kunder, till ledarskapet för verksamheten. Han har varit i ledarskapspositioner för industrins ledande företag och för med sig värdefulla kunskaper för att bedriva en medveten och godartat verksamhet för alla.

Relationer

Vice VD

Adrianna De Bono är inte enbart en ledare av omsorg och hög kvalitet, utan har vuxit med LEDEB ur ett historiskt perspektiv.

Adrianna tog rollen som Vice VD eftersom hon besitter de värden och den filosofin som företaget står för.

Mer om vårt arbete

Vårt tillvägagångsätt utmärks av ledstjärnor som berör alla parter inblandade i arbetet. Kunden och medarbetaren går hand i hand i en ständig utvecklingsprocess.

Arbetsmetod

Kvalitetssäkring är den trygghet vi vill kommunicera till våra medarbetare och våra kunder. Det ska inte vara tomma ord utan ska underbyggas av belägg.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa goda relationer och ett säkert affärsmannaskap erhåller vi transparens. Viktiga policys, villkor och information finns tillgängligt för alla.

Kundinformation