Städfirma LEDEB AB
HEM
LEDEB AB

LEDEB - Familjeföretaget

LEDEB framförs ofta att som ett familjeföretag. Det är trots allt ett av våra tydligaste ledstjärnor.

Att vara ett familjeföretag för oss innebär att arbeta med ett stort hjärta, och med ett stort hjärta kommer även ett stort ansvarstagande.

Vi ser vår position på arbetsmarknaden som viktig för samhället. Vi ser även att vi kan vara ledande på miljövänlighet i denna industrin.

Följaktligen vill vi värna om våra relationer med alla parter som vi kommer i kontakt med. Vi vill erbjuda service med omsorg.

Om våra värderingar

Vi är inte blinda för vår omvärld och vill istället agera ansvariga för vårt samhälle.
Sveriges arbetsmarknad har en arbetslöshet på 6-7%. Samtidigt präglas arbetsmarknaden av komplicerad kompetensmatchning. Vår industri agerar som en perfekt ingång till arbetsmarknaden. Vi vill att det ska vara meriterande att arbeta hos oss. Våra medarbetare ska ha det så pass bra att de kan etablera livslånga karriärer, om de så önskar.

Vi lever i en värld med turbulenta förändringar som kommer att påverka framtida generationer.
Det pratas om att vi är den generationen som överlämnar världens ansvar till våra barn. Att vi har fördärvat och tagit men inte givit. LEDEB vill ta ansvar och arbetar med miljöcertifikat och tydliga mål för att minimera vår påverkan på klimatet. Detta ansvaret ska inte undermineras i strävan efter att företaget ska växa.

Närhet och omsorg är ledande i vårt kvalitetsarbete.
Det blir tydligt i vårt arbete att dessa ledord resulterar i kvalitet. Samtidigt förhåller vi oss till humanistiska värden och vill etablera goda relationer med alla parter. Därav är det viktigt för LEDEB att se våra kunder och våra medarbetares behov som våra egna.

Karriär

Vill du uppnå en intresseväckande och värdefull karriär?

Läs mer om hur organisationen värnar om medarbetarna. Vi vill även uppmana till att ta kontakt med oss om du skulle ha fler funderingar. Vi finns tillgängliga för frågor och samtal av dess olika slag.

Om LEDEB

Den Lilla Människan

Den lilla människan är ett begrepp som historiker använder för att se individen som aktör i det stora historiska förloppet.

Ta dig igenom vår historia för att ta reda på hur vi blev som vi blev. Hur det började, vart vi är idag och hur utvecklingen kan komma att se ut i framtiden.

Vår Historia

Målinriktning

Är transparens viktigt för dig?

I vår erfarenhet betyder transparens inte enbart trygghet för kunder och medarbetare, utan det är även en kvalitetssäkring. Därmed vill vi vara tydlig och kommunikativ med våra strategier.

Vår Strategi

Ansvar och Löften

Tycker du som oss att företags löften är viktiga att hålla?

Återigen ser vi värdet i att kommunicera och vara transparent. Vi delar därav med oss allt material gällande våra policys, kvalitetsdokument och certifikat.

Policys