Städfirma LEDEB AB
HEM

INSTA 800

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av utförd städkvalitet.

Städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare är certifierade i INSTA 800 standardnivåerna från 2 till 4. På detta sätt vill vi garantera dig som kund en kontinuerlig avtalat kvalitetsnivå.

För att säkerställa god städkvalitet LEDEB använder sig av ett rengöringssystem för att utföra kvalitetskontroller. Rengöringssystemet väljer kontrollerna slumpmässigt. Utförda kontroller dokumenteras och sparas i rengöringssystemet.

Hygien Policy

Vi tänker på framtiden!  DS 2451–10 är en standard som beskriver krav på städning för att förebygga infektioner som har blivit framtagen utav vetenskapliga bevis eller erfarenheter från specialister inom områdena städ och infektionsförebyggande åtgärder inom Hälso- och sjukvården. Standarden...

LÄS MER

Auktoriserat serviceföretag

LEDEB AB är auktoriserat efter Almega Serviceföretagens auktorisation. LEDEB AB är ett Almega Serviceföretagens auktoriserat företag som städar, putsar fönster och utför merparten av de servicetjänster som finns att erbjuda.  Almega Serviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag, fönsterputsföretag...

LÄS MER

Miljöpolicy

Inom LEDEB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöaspekter ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande...

LÄS MER

INSTA 800

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av utförd städkvalitet. Städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare är...

LÄS MER