Städfirma LEDEB AB
HEM

Hygien Policy

Vi tänker på framtiden! 

DS 2451–10 är en standard som beskriver krav på städning för att förebygga infektioner som har blivit framtagen utav vetenskapliga bevis eller erfarenheter från specialister inom områdena städ och infektionsförebyggande åtgärder inom Hälso- och sjukvården.

Standarden kan användas i ett antal relaterade områden exempelvis laboratorier, daghem, skolor och vårdsektorn.

För att standard ska användas måste det finnas en plan som ska fast ställas enligt avtal mellan kund och LEDEB.

Man måste uppfylla tre områden

 • Städningen måste uppfylla kraven för kvaliteten på det arbete som utförs inom ramen för INSTA 800.
 • Städningen måste utföras tillräckligt ofta för lokaler och inventarier ska uppfattas som rena.
 • Planen måste ta hänsyn till oförutsedda kontamineringar av lokaler och inventarier om det finns risk för smitt spridning av dessa föroreningar eller om de av annan anledning uppfattas som oönskade.

DS INSTA 800 definierar och bedömer städ kvalitet för alla objekt som beskrivs i avtalet som är mellan LEDEB och kund.  DS 2451–10 fastställer och bedömer nivån på det 10 kritiska risk punkter dvs.

 • belysning nära patient
 • patientplats
 • tvättställ
 • avskärmning
 • sanitär inredning
 • handtag/grepp
 • bord, stativ
 • tekniska installationer nära patienter och andra tekniska installationer.

 

Ansvaret för att LEDEBs hygienpolicy är möjlig att följa vilar enligt arbetsmiljölagen arbetsledningen på alla nivåer.
LEDEB förbinder sig att tillhandahålla arbets- och skyddskläder, lättillgängligt handdesinfektionsmedel för alla medarbetare, så att hygienpolicyn blir möjlig att följa.

 Medarbetarnas ansvar:

LEDEBs personal är enligt arbetsmiljölagen skyldig att följa gällande föreskrifter samt att använda den personliga skyddsutrustning som behövs.
Du som anställd kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera ytor under ditt arbete eller dina arbetskamrater.


Händer och underarmar ska vara fria från armbandsur, smycken, bandage, förband, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från nagellack och andra konstgjorda material. Långt hår och långt skägg ska vara uppsatt. Var därför alltid noga med din personliga hygien när du arbetar på LEDEB.

Som medarbetare ska du känna till och följa LEDEBs hygienpolicy som omfattar basala hygienrutiner och klädpolicy. Arbetskläderna ska vara kortärmade och bytas dagligen, eller oftare vid behov. Lösärmar eller uppkavlade ärmar på rock, kofta eller jacka räknas inte som kortärmad klädsel. Det innebär att dessa plagg inte ska användas.

Observera att inga långärmade undertröjor är tillåtna under arbetsdräkten. Långt hår ska vara uppsatt. Huvudduk, hårband ska tvättas dagligen. Handdesinfektion ska användas före och efter avslutad städning av en lokal. Handskar ska användas vid kontakt med kroppsvätskor eller vid smutsigt arbete. Engångs plastförkläde ska användas vid risk att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett arbetsmoment.

För att undvika alla former av arbetsrelaterade infektioner ska du som medarbetare kontakta din närmaste chef om du har sår på händer eller underarmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygien Policy

Vi tänker på framtiden!  DS 2451–10 är en standard som beskriver krav på städning för att förebygga infektioner som har blivit framtagen utav vetenskapliga bevis eller erfarenheter från specialister inom områdena städ och infektionsförebyggande åtgärder inom Hälso- och sjukvården. Standarden...

LÄS MER

Auktoriserat serviceföretag

LEDEB AB är auktoriserat efter Almega Serviceföretagens auktorisation. LEDEB AB är ett Almega Serviceföretagens auktoriserat företag som städar, putsar fönster och utför merparten av de servicetjänster som finns att erbjuda.  Almega Serviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag, fönsterputsföretag...

LÄS MER

Miljöpolicy

Inom LEDEB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöaspekter ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande...

LÄS MER

INSTA 800

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av utförd städkvalitet. Städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare är...

LÄS MER