Städfirma LEDEB AB
HEM

Miljöpolicy

Inom LEDEB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöaspekter ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten.

Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.

Företagets ambitioner i fråga om miljöbelastning kan avläsas i de miljömålsättningar som uppställts. 

LEDEBs miljöpolicy är:

I sträva efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och de betydande miljöaspekterna effektivisera transporterna, minska kemikalieförbrukning och förbättra avfallshantering i allmänhet. 

I strävan efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens genomföra interna utbildningar inom miljö, kvalitet och städmetoder.  Vår personal ska utbildas och motiveras att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.

LEDEBs verksamhet ska bedrivas inom de ramar som gällande miljölagstiftning och andra bindande krav anger. Därutöver ska miljöbelastning orsakad av verksamheten begränsas och successivt minskas. 

Auktoriserat serviceföretag

Kvalietssäkring

LEDEB AB är auktoriserat efter Almega Serviceföretagens auktorisation. LEDEB AB är ett Almega Serviceföretagens auktoriserat företag som städar, putsar fönster och utför merparten av de servicetjänster som finns att erbjuda.  Almega Serviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag, fönsterputsföretag...

LÄS MER

Miljöpolicy

Inom LEDEB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöaspekter ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande...

LÄS MER

INSTA 800

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av utförd städkvalitet. Städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare är...

LÄS MER

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

LEDEBs verksamhet ska bedrivas enligt för vår verksamhet tillämpliga krav. Våra kunders krav och förväntningar skall tillgodoses. Företagets ledningssystem har upprättats med syfte att stödja affärsidén och de långsiktiga strategierna.  Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för företagets personal i det...

LÄS MER