Städfirma LEDEB AB
HEM

Miljöpolicy

Inom LEDEB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöaspekter ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten.

Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar.

Företagets ambitioner i fråga om miljöbelastning kan avläsas i de miljömålsättningar som uppställts. 

LEDEBs miljöpolicy är:

I sträva efter att ständigt reducera och förebygga miljöpåverkan i allmänhet och de betydande miljöaspekterna effektivisera transporterna, minska kemikalieförbrukning och förbättra avfallshantering i allmänhet. 

I strävan efter att ständigt förbättra medarbetares kompetens genomföra interna utbildningar inom miljö, kvalitet och städmetoder.  Vår personal ska utbildas och motiveras att uppträda och agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete.

LEDEBs verksamhet ska bedrivas inom de ramar som gällande miljölagstiftning och andra bindande krav anger. Därutöver ska miljöbelastning orsakad av verksamheten begränsas och successivt minskas. 

Hygien Policy

Vi tänker på framtiden!  DS 2451–10 är en standard som beskriver krav på städning för att förebygga infektioner som har blivit framtagen utav vetenskapliga bevis eller erfarenheter från specialister inom områdena städ och infektionsförebyggande åtgärder inom Hälso- och sjukvården. Standarden...

LÄS MER

Auktoriserat serviceföretag

LEDEB AB är auktoriserat efter Almega Serviceföretagens auktorisation. LEDEB AB är ett Almega Serviceföretagens auktoriserat företag som städar, putsar fönster och utför merparten av de servicetjänster som finns att erbjuda.  Almega Serviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag, fönsterputsföretag...

LÄS MER

Miljöpolicy

Inom LEDEB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. Miljöaspekter ska präglas av helhetssyn och innefatta alla led i verksamheten. Miljöutredningar ska utgöra underlag för prioritering när det gäller förebyggande...

LÄS MER

INSTA 800

INSTA 800 är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av utförd städkvalitet. Städresultatet i lokalerna med olika metoder kontrolleras mot en kvalitetsnivå som vi som leverantör fastställt på förhand i samarbete med våra kunder. Våra medarbetare är...

LÄS MER