Städfirma LEDEB AB
HEM
LEDEB AB

Kommunikation och flexibilitet

Vi tycker att kommunikation är det viktigaste redskapet i att utveckla goda relationer och säkerställa kvalitet.

Vi har system och riktlinjer för att säkerställa en god kommunikation och från vår sida börjar det med transparens.

Därför är vi öppna med våra strategier gällande vår arbetsmetod vårt relationsbyggande och våra avsikter.

Om vår strategi

Kommunikation är basen för vår arbetsmetodologi
Det gäller kommunikation mellan våra medarbetare och även med våra kunder. Vi har därför säkerställt en kundportal där ärenden och kommunikation kan hanteras mellan agenter och kunder. Kunder kan därför bli en del av vårt interna nätverk samtidigt som kunden kan följa upp och spara ärenden. Följaktligen är en dialog viktig för att säkerställa vår arbetsrutin, därför stämmer det verkligen att kunden har alltid rätt i vår bransch.

Att matcha kompetens och säkerställa ledande utbildning är nyckeln.
Vi ser alltid till att utbilda våra medarbetare utifrån industrins ledande standarder. Dessa utbildningar sker fortlöpande och genomgående arbetet hos LEDEB. Dessutom ser vi värdet i att matcha kompetens med arbetsplatsen. Kunden och medarbetarens relation är viktig att bevara, därför ser vi gärna att deras kompetenser får utvecklas i samarbete med varandra.

Vi värnar om vårt nätverk och vårt rykte i serviceindustrin.
Vår strategi är därav att underlätta för kontakten och kommunikationen mellan kunder och våra medarbetare. Samtidigt ser vi till att ständigt utveckla våra medel för att bevara goda relationer. Vårt företag växte sig stort på word to mouth, men idag utökar vi vår digitala närvaro.

vår strategi

Organisationen

Vill du uppnå en intresseväckande och värdefull karriär?

Läs mer om hur organisationen värnar om medarbetarna. Vi vill även uppmana till att ta kontakt med oss om du skulle ha fler funderingar. Vi finns tillgängliga för frågor och samtal av dess olika slag.

Om LEDEB

Den Lilla Människan

Den lilla människan är ett begrepp som historiker använder för att se individen som aktör i det stora historiska förloppet.

Ta dig igenom vår historia för att ta reda på hur vi blev som vi blev. Hur det började, vart vi är idag och hur utvecklingen kan komma att se ut i framtiden.

Vår Historia

Målinriktning

Är transparens viktigt för dig?

I vår erfarenhet betyder transparens inte enbart trygghet för kunder och medarbetare, utan det är även en kvalitetssäkring. Därmed vill vi vara tydlig och kommunikativ med våra strategier.

Våra Tjänster

Ansvar och Löften

Tycker du som oss att företags löften är viktiga att hålla?

Återigen ser vi värdet i att kommunicera och vara transparent. Vi delar därav med oss allt material gällande våra policys, kvalitetsdokument och certifikat.

Policys